Jogi nyilatkozat a RAPAS kft által működtetett weboldalakhoz

Érvényes: 2016. január 1-től visszavonásig

1. Üzemeltető adatai

2. Az üzemeltető által működtetett weboldalak

Jelen jogi nyilatkozat vonatkozik a RAPAS kft által működtetett valamennyi, az alább felsorolt weboldalra.


 • www.rapas.hu (rapas.hu)
 • www.aramvalto.com(aramvalto.com)
 • www.muszeroldal.com (muszeroldal.com)
 • www.oktesz.hu (oktesz.hu)
 • www.fizika-rapas.hu (fizika-rapas.hu)

3. A felhasználó hozzájárulásai

 1. A weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jogi nyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja.
 2. Jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének,,a RAPAS KFt-nek (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.
 3. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

4. Kötbér a jogellenes használatért

 1. A 2. pontban felsorolt weboldalak teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevélsorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és a RAPAS kft, valamint Pástyán Ferenc szerző jogtulajdonát képezik.
 2. A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Pástyán Ferenc) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Pástyán Ferenc) és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.
 3. Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.